Anton Dumitriu    
   
Bibliografie
Studii, activitate
pedagogică şi ştiiţifică
Activitate publicistică
şi socio-culturală
(fundaţii, cercuri literare, ziare)
Publicaţii
   Cărţi
   Articole
   Interviuri
Activităţi legate de
personalitatea lui Anton Dumitriu
Fundaţia ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE
Evocări
Diverse

Studii, activitate pedagogică şi ştiiţifică

 1. Şcoala primară (1912 - 1916), Brăila.

 2. Studiul gimnazial (1919 - 1923), Brăila.

 3. Liceul normal de băieţi N. Bălcescu din Brăila (1923 - 1926).

 4. Facultatea de Matematică şi Facultatea de Litere şi Filosofie (1926 - 1929).

 5. Profesor de matematică la Liceul N. Bălcescu din Brăila (1929 - 1932).

 6. Profesor de matematică la liceele M. Eminescu şi Gh. Lazăr din Bucureşti (1932 - 1938).
  În paralel, este pentru 1 an şi asistentul profesorului Abason la Şcoala Politehnică din Bucureşti.

 7. Doctorat la prof. Ţiţeica sub îndrumarea lui Dan Barbilian Caracterizarea unei suprafeţe prin suma unghiurilor a trei geodezice (1938).

 8. Doctorat în filosofie la prof. P. P. Negulescu Bazele filosofice ale Ştiinţei (1938).

 9. Asistent la Catedra de Logică din cadrul Facultăţii de Litere şi Filosofie, la profesorul P. P. Negulescu, pe specialităţile logică matematică şi filosofie (1938).

 10. Profesor titular al Catedrei de Logică şi istoria filosofiei vechi şi medievale din cadrul Facultăţii de Litere şi Filosofie (1944 - 1948).

 11. Cercetător principal şi şeful sectorului de cercetări al Centrului de Logică al Academiei Române, din 1964 până la pensionare (1971).

 12. Membru al Academiei din Roma.

 13. Profesor la Facultatea liberă de filosofie comparată din Paris.