Anton Dumitriu    
   
Bibliografie
Studii, activitate
pedagogică şi ştiiţifică
Activitate publicistică
şi socio-culturală
(fundaţii, cercuri literare, ziare)
Publicaţii
   Cărţi
   Articole
   Interviuri
Activităţi legate de
personalitatea lui Anton Dumitriu
Fundaţia ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE
Evocări
Diverse

Interviuri


Interviu realizat de Ileana Corbea

Principiile şi idealul culturii

Interviu cu Vartam Arakelian

La împlinirea vârstei de 80 de ani

Interviu realizat de Lucian Stanciu

Nosce te ipsum