Anton Dumitriu    
   
Bibliografie
Studii, activitate
pedagogică şi ştiiţifică
Activitate publicistică
şi socio-culturală
(fundaţii, cercuri literare, ziare)
Publicaţii
   Cărţi
   Articole
   Interviuri
Activităţi legate de
personalitatea lui Anton Dumitriu
Fundaţia ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE
Evocări
Diverse

ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE

Sub acest nume este cunoscută gruparea fondată în 1942 de către Anton Dumitriu, Gr. C. Moisil, Al. Mironescu, Mihail Neculcea, I. Zugrăvescu şi Ion Biberi. Aceştia au ţinut cicluri de conferinţe la Fundaţia Universitară Carol I pe probleme de logică, ştiinţă şi filosofia ştiinţei, matematică, fundamentele matematicii, logică matematică, publicate apoi în colecţia Caiete de filosofie, de care s-a ocupat Anton Dumitriu. Au mai publicat aici şi personalităţi din sfera matematicii şi filosofiei, precum: Eugen Mihăilescu, Miron Nicolescu, Simion Stoilov, Eugen Angelescu, N. Teodorescu, C. Noica, Dan Barbilian ş.a.

Actuala fundaţie ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE va avea ca obiectiv principal reconsiderarea profilului intelectual al lui Anton Dumitriu şi plasarea operei acestuia în contextul intelectual românesc şi în cel mondial. Anton Dumitriu este, aşa cum mărturiseşte singur, ultimul supravieţuitor din filiaţia maioresciană şi în acest context vom prezenta şi marile personalităţi maioresciene care i-au determinat structura (Titu Maiorescu, P. P. Negulescu, C. Rădulescu-Motru, Ioan Petrovici).

OBIECTE DE ACTIVITATE

Ţinerea unor cicluri de conferinţe legate de personalitatea şi de opera lui ANTON DUMITRIU

Editarea OPEREI OMNIA a lui ANTON DUMITRIU

Traducerea operei lui ANTON DUMITRIU în limbile de largă circulaţie

Constituirea fondului de carte al fundaţiei

Publicarea de cărţi şi articole ale membrilor fundaţiei

Dezbateri şi recenzii asupra unor studii de ştiinţă, logică, filosofie şi matematică apărute în ţară şi în străinătate

Participarea la seminarii, colocvii şi congrese pe teme de matematică, ştiinţă, logică şi filosofie

Efectuarea de traduceri ale unor lucrări de filosofie, logică şi matematică de importanţă majoră